"Прикарпатська Регіональна Товарна Біржа"


Перелік Лотів:
АКРЕДИТОВАНІ ЧЛЕНИ БІРЖІ (БРОКЕРИ)


Законодавство

перелік нпа, якими регулюється біржа в своїй діяльності

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про товарну біржу

  Цей Закон визначає правові умови створення та діяльності товарних бірж на території України. Товарна біржа діє на основі самоврядування, господарської самостійності, є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, власні поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках та може мати печатки.

 • НАКАЗ Міністерства фінансів

  Відповідно до статті 95 глави 9 розділу II Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244 "Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України" та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375.

 • Постанова 607 Кабінету міністрів України від 26 квітня 2003

  Про затвердження Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації

 • Постанова 1340  Кабінету міністрів України від 25 серпня 1998

  Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним {Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 20.05.99} {Зміни до Постанови див. в Постанові КМ № 73 від 18.01.2000}


Документи


(форми заяв, правила біржових торгів, договори та свідоцтва, перелік документів, необхідних при поданні заявок).

Правила біржових торгів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Правила біржової торгівлі на Прикарпатській регіональній товарній біржі

 

 

Докладніше

Форми
заяв

Перелік документів для учасників (покупців) біржових торгів, які надаються Брокеру або до реєстраційного відділу Біржі:

 

 


Докладніше

Договори та свідоцтва

 

 

 

 

 

Докладніше

Біржові торги

проведення яких планується

Докладніше

Аукціони

проведення яких планується

Докладніше